3η Παράταση Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξη/Έργο «Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Δήμου Χαλκιδέων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)»

ΑΔΑ: 6Κ6ΔΩΗΑ-2Ξ0
Ημ. Απόφ.: 03/04/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP