ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Β’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 55, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: ΨΟΠΒΩΗΑ-ΤΟΜ
Ημ. Απόφ.: 09/08/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP