ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 7 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΑΔΑ: ΩΖΙ4ΩΗΑ-15Π
Ημ. Απόφ.: 02/12/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΙ4ΩΗΑ-15Π"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP