Απευθείας ανάθεση για Παροχή Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Προκειμένου να Εκπονηθούν Οριστικές Μελέτες για να Υποβληθεί Πρόταση του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Χαλκίδας” έτσι ώστε να είναι Εφικτή η Υλοποίησή τους» .

ΑΔΑ: ΩΤΔΑΩΗΑ-5ΑΒ
Ημ. Απόφ.: 25/09/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP