Απευθείας ανάθεση για «Παροχή Υπηρεσίας Δημοσιότητας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Χαλκιδέων», που βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων : 60/6463.0001 “Ενέργειες δημοσιότητας Σ.Κ.Γ Χαλκίδας” του Υποέργου 1 «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Χαλκιδέων» – θεατρικο δρωμενο

ΑΔΑ: 6884ΩΗΑ-Ν29
Ημ. Απόφ.: 08/11/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/6884ΩΗΑ-Ν29"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP