Απόφαση Εκτελ. Επιτροπής (3/2018) για τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6ΨΘ0ΩΗΑ-ΩΡΝ
Ημ. Απόφ.: 14/12/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΘ0ΩΗΑ-ΩΡΝ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP