ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2161/18-01-2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΔΑ: 65ΝΓΩΗΑ-ΝΥ4
Ημ. Απόφ.: 26/01/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP