Χορήγηση Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Δ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΩΣΘΡΩΗΑ-2ΑΣ
Ημ. Απόφ.: 11/09/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP