Έγκριση Κατάστασης Νο 14 για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης (αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών

ΑΔΑ: ΩΛΓ2ΩΗΑ-ΑΩ5
Ημ. Απόφ.: 20/11/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΛΓ2ΩΗΑ-ΑΩ5"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP