Η 101/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης 4ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης “Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης-Πράξη Εφαρμογής Μελέτης Αναθεώρησης, σε τμήματα του σχεδίου πόλεως Συνοικίας Η Χαλκίδας”»

ΑΔΑ: ΨΛ0ΡΩΗΑ-ΛΧΜ
Ημ. Απόφ.: 27/04/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP