Η 103/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: ΩΚΡΘΩΗΑ-5Ψ3
Ημ. Απόφ.: 10/05/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP