Η 104/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Μερικής ανάκλησης της αρ. 232/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: ΩΧ4ΙΩΗΑ-2ΣΛ
Ημ. Απόφ.: 10/05/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧ4ΙΩΗΑ-2ΣΛ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP