Η 105/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης σε πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας κ. Παπασωτηρίου Σταμάτη».

ΑΔΑ: 6ΟΝΓΩΗΑ-5ΧΥ
Ημ. Απόφ.: 10/05/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP