Η 114/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων»

ΑΔΑ: ΩΠΒ9ΩΗΑ-ΣΣΩ
Ημ. Απόφ.: 06/06/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP