Η 132/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μεταφοράς της λαϊκής αγοράς της Πέμπτης στη συνοικία Κανήθου.

ΑΔΑ: 7ΔΚΠΩΗΑ-1ΞΛ
Ημ. Απόφ.: 04/06/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP