Η 140/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων»

ΑΔΑ: 7ΥΚΤΩΗΑ-Μ9Ν
Ημ. Απόφ.: 18/06/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP