Η 141/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων»

ΑΔΑ: 6ΧΚ0ΩΗΑ-ΖΡ4
Ημ. Απόφ.: 18/06/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP