Η 143/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Κέντρο Προσωρινής Αποθήκευσης Επικίνδυνων Αποβλήτων» στη Βιομηχανική Ζώνη Ριτσώνας στη ΒΤ1 στη Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων της Π.Ε. Ευβοίας»

ΑΔΑ: Ψ0Β3ΩΗΑ-7ΩΚ
Ημ. Απόφ.: 10/07/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP