Η 143/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο <Κέντρο Προσωρινής Αποθήκευσης Επικίνδυνων Αποβλήτων> στη Βιομηχανική Ζώνη Ριτσώνας στη ΒΤ1 στη Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων της Π.Ε. Ευβοίας»

ΑΔΑ: Ψ0Β3ΩΗΑ-7ΩΚ
Ημ. Απόφ.: 10/07/2017
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP