Η 151/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου & 2ου πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προσφορές) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΈΤΟΥΣ 2019», προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: 6ΔΞΛΩΗΑ-ΒΞΒ
Ημ. Απόφ.: 07/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΞΛΩΗΑ-ΒΞΒ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP