Η 152/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 2ου Πρακτικού (Έλεγχος δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου-Κατακύρωση) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ».

ΑΔΑ: 6ΛΤΦΩΗΑ-Ε55
Ημ. Απόφ.: 07/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΛΤΦΩΗΑ-Ε55"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP