Η 154/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση 1ου Πρακτικού αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνικές Προσφορές) και 2ου Πρακτικού αξιολόγησης (Οικονομική Προσφορά) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2019», προϋπολογισμού 178.919,60 ευρώ με ΦΠΑ.

ΑΔΑ: Ω6ΥΧΩΗΑ-0ΒΘ
Ημ. Απόφ.: 13/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω6ΥΧΩΗΑ-0ΒΘ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP