Η 157/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Αρτάκης, μεταξύ των Ο.Τ. 54, 55, 52, 48, 247, 246 & 245 της πολεοδομικής ενότητας Αρτάκη Ι».

ΑΔΑ: ΩΧΚΧΩΗΑ-91Τ
Ημ. Απόφ.: 20/07/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP