Η 165/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης»

ΑΔΑ: 6ΠΓΙΩΗΑ-ΝΓΣ
Ημ. Απόφ.: 10/08/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP