Η 179/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης αδιάθετου οικοπέδου»

ΑΔΑ: 6Ι61ΩΗΑ-7ΥΙ
Ημ. Απόφ.: 10/08/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP