Η 181/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης μετατόπισης στύλου ΟΤΕ λόγω διάνοιξης δρόμου στη Δροσιά Χαλκίδας».

ΑΔΑ: Ω0Α9ΩΗΑ-ΡΑΛ
Ημ. Απόφ.: 27/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω0Α9ΩΗΑ-ΡΑΛ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP