Η 186/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προσφορές & οικονομική προσφορά) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΈΤΟΥΣ 2019», προϋπολογισμού 55.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: 7ΝΜΦΩΗΑ-ΗΕΥ
Ημ. Απόφ.: 04/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΝΜΦΩΗΑ-ΗΕΥ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP