Η 190/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ. αρ. 19/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. που αφορά την έκθεση απολογιστικών στοιχείων Α΄ τριμήνου 2020 του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΩΣ7ΩΩΗΑ-6ΤΟ
Ημ. Απόφ.: 29/06/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣ7ΩΩΗΑ-6ΤΟ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP