Η 198/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο

ΑΔΑ: 65ΙΡΩΗΑ-5ΤΕ
Ημ. Απόφ.: 06/09/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/65ΙΡΩΗΑ-5ΤΕ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP