Η 199/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: ΩΑΤΖΩΗΑ-Σ7Ο
Ημ. Απόφ.: 06/09/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP