Η 204/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο».

ΑΔΑ: 63ΕΕΩΗΑ-4ΞΝ
Ημ. Απόφ.: 20/09/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP