Η 205/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο».

ΑΔΑ: ΩΨΖΖΩΗΑ-Ξ15
Ημ. Απόφ.: 20/09/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΨΖΖΩΗΑ-Ξ15"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP