Η 207/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Τοποθέτησης φωτεινού σηματοδότη στη Δ.Κ. Βαθέος Αυλίδας»

ΑΔΑ: ΩΚΒ4ΩΗΑ-Ξ6Ι
Ημ. Απόφ.: 06/10/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP