Η 209/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 14/2019

ΑΔΑ: ΩΡ4ΖΩΗΑ-ΠΞΟ
Ημ. Απόφ.: 08/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΡ4ΖΩΗΑ-ΠΞΟ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP