Η 210/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 15/2019

ΑΔΑ: 64ΝΟΩΗΑ-ΑΗ4
Ημ. Απόφ.: 08/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΝΟΩΗΑ-ΑΗ4"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP