Η 215/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί αίτησης της Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής για διοργάνωση αγώνα αυτοκινήτου

ΑΔΑ: 6Ε2ΧΩΗΑ-6Ε9
Ημ. Απόφ.: 04/10/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ε2ΧΩΗΑ-6Ε9"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP