Η 217/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κατάργησης θέσης περιπτέρου και αποξήλωσης του κουβουκλίου του

ΑΔΑ: ΩΜΗ4ΩΗΑ-ΝΡΧ
Ημ. Απόφ.: 12/10/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP