Η 217/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (Π.Ε.Δ.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)»

ΑΔΑ: 6ΩΤΥΩΗΑ-258
Ημ. Απόφ.: 30/10/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP