Η 219/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Τροποποίησης της αρ. 209/2017 απόφασης της Επιτροπής για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης»

ΑΔΑ: 7ΝΡΦΩΗΑ-Ρ16
Ημ. Απόφ.: 30/10/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP