Η 226/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση εικονοστασίου».

ΑΔΑ: 6ΝΒΧΩΗΑ-Α4Υ
Ημ. Απόφ.: 08/11/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP