Η 226/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: Ψ37ΠΩΗΑ-15Λ
Ημ. Απόφ.: 23/11/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP