Η 23/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων»

ΑΔΑ: 7ΑΖ8ΩΗΑ-4Ε6
Ημ. Απόφ.: 09/02/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP