Η 235/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο

ΑΔΑ: 96Ι3ΩΗΑ-Σ0Η
Ημ. Απόφ.: 20/11/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP