Η 236/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί γνωμοδότηση για τον αποχαρακτηρισμό του Ο.Τ. 374 στη συνοικία Α (Καράμπαμπας) Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΩΧ2ΛΩΗΑ-Ψ01
Ημ. Απόφ.: 20/11/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP