Η 238/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο

ΑΔΑ: 6Ψ43ΩΗΑ-ΥΑΤ
Ημ. Απόφ.: 13/12/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ψ43ΩΗΑ-ΥΑΤ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP