Η 24/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του παρόχου Ο.Τ.Ε. Α.Ε., στα πλαίσια κατασκευής του έργου: »

ΑΔΑ: 7ΧΕ3ΩΗΑ-ΓΦΒ
Ημ. Απόφ.: 09/02/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP