Η 241/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί άδεια τοποθέτησης σταυρού σήμανσης φαρμακείου επί ιδιωτικού χώρου

ΑΔΑ: 7ΞΩ3ΩΗΑ-ΛΞ2
Ημ. Απόφ.: 20/12/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP