Η 243/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί μετακίνησης της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου στη Χαλκίδα, λόγω παρέλευσης του προγραμματισμένου χρόνου λειτουργίας

ΑΔΑ: ΨΦΛΤΩΗΑ-8ΓΦ
Ημ. Απόφ.: 08/01/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP