Η 244/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της δωρεάς ενός (1) πίνακα ζωγραφικής από την κα Αθηνά Παπαποστόλου

ΑΔΑ: ΨΣΦΡΩΗΑ-ΧΒ7
Ημ. Απόφ.: 30/09/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΣΦΡΩΗΑ-ΧΒ7"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP