Η 245/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο

ΑΔΑ: Ω9Υ4ΩΗΑ-ΛΜΑ
Ημ. Απόφ.: 17/12/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω9Υ4ΩΗΑ-ΛΜΑ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP