Η 27/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού ετήσιας επιτροπής διεξαγωγής κληρώσεων επιτροπών διαγωνισμών μέσω ΜηΜΕΔ, για το έτος 2019

ΑΔΑ: ΩΡΣΥΩΗΑ-0ΟΙ
Ημ. Απόφ.: 22/02/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP